ARKITEKTUR


Om arkitektur


 

KMS Arkitekter AS har med sitt forslag til utforming, plassering og en blanding av eneboliger, tomannsboliger og leilighetsblokker, bevisst tatt hensyn til et estetisk krevende, men samtidig et identitetsskapende miljø. Lys, luft, natur og utsyn er ledende vokabular i prosjektet.

Det planlagte konseptet reflekterer et sensitivt inngrep i stedets naturkarakter. Topografien viser en typisk «kolle», med fordeler som mye sol og natur som er typisk for slike områder. Det understrekes at topografien er implementert i hele konseptet. Prosjektet skal sees som supplementerende til det eksiterende miljøet med et moderne selvstendig preg.

Kollen er delt inn i seks boligfelter. Hvert felt har sin egen topografisk karakter og har vært utgangspunktet for typologi, plassering og arkitekturen. Solforholdene er også ett viktig parameter i designretning og form med tanke på arkitekturen.

Gjennom felles materialvalg og fargetoner opprettes det et nytt boligområde med særegen karakter som står i kontrast til omkringliggende bebyggelse samtidig som det ivaretar det omkringliggende naturmiljøet på en skånsom måte.Mathias Schulze, daglig leder 

Kledning i fire forskjellige men naturlige trefarger er hovedmaterialet. Fargetonene veksler mellom lyse og mørke trefargetoner. Dette skaper variasjon og identitet i hvert bygg. Lyse overflater i sokkelen på tomannsboligene vil lette opp fasadene og oppfattes som et solid fundament for overliggende etasjer.

Boligene tilrettelegges uteopphold med romslige private uteoppholdsarealene i form balkonger, takterrasser og terrasser på bakkeplanet. Som vist på illustrasjoner, vil utformingen av boligområdene gi god plassering av uteplassene i forhold til sol og tilknytting til tilgrensende grøntstrukturer innenfor og utenfor planområdet.

 

KMS Arkitekter AS er engasjert av LKC Bolig AS for å utarbeide et konsept for planlagt bebyggelse i byggetrinn 1 på Roppestadkollen.

KMS Arkitekter AS fokuserer på utvikling og nytenkning. Firma arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg. KMS Arkitekter er perfekt samarbeidspartner for å realisere boligprosjekt – fra skisse til ferdig bygg.

Kontoret ansetter 10 personer og har sentral godkjenning: ansvarlig søker og prosjekterende for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3.